Sunumlarım

Yayınlar

Hakkımda

Tuz mu daha değerlidir yoksa Bilgi mi?

saltTeknoloji ile biraz ilgili olanlarımız bilginin değerinin her geçen gün arttığını rahatlıklasöyleyebilir. Benim gibi işinin bir parçası olanlar  bulut bilişim, büyük veri, sosyal medya gibi birçok kavram etrafında konuya farklı bakış açıları getirecektir. Aslındasade birer vatandaş olarak da bunu hissedebiliriz. Herkes bizim ile ilgili daha çok bilgi toplamanın peşinde değil mi? Bilgi kesinlikle değerlidir!

 

Peki tuzun değeri nedir? Tuz ile bilginin nasıl bir ortak noktası olabilir? Chris Skinner’in  “Digital Bank” kitabının bir  bölümünde bilginin değerini farklı bir bakış açısı ile iktisadi olarak orta koyuyor. Tuz metaforu da tam bu noktada karşımıza çıkıyor. Değerlendirme özetle şu şekilde;

Para dediğimiz şey aslında değer değişimi için kapasitesi olan şeylerdir ve ekonomik açıdan değer kıtlığa dayalıdır. Tuz bugün kolayca bulabildiğimiz ucuz bir şeydir bu neden ile değeri de düşüktür. Fakat endüstriyel yöntemler ile tuz elde edebilmeyi bulmadan önce tuz kıt bir kaynakmış hatta bir zamanlar en değerli servet kaynağı imiş. Yunan köle tacirleri köle almak için karşılığını tuz ile öderlermiş. Romalı lejyonerlere ödemeleri tuz istihkakı ile yapılırmış. Buna “salarium” da denilirmiş ki bu sözcük aynı zamanda İngilizce'de salary(maaş) olan sözcüğün de Latince kökenidir.

Yani bugün bir iş yerindeki çalışmalarımız karşılığındaki değeri ifade eden maaş terimi etimolojik olarak tuzdan gelmektedir. Bilginin henüz değerinin bilinmediği dönemlerde tuz hesabı yapıyormuşuz. Tuzdan daha öncesinde ise deniz kabukları, boncuklar gibi pek çok farklı şeyin...  

O halde para değer değişim kapasitesi olarak tuz, altın, petrol gibi pek çok farklı şey olabilir. Skinner bu iktisadi yaklaşımdan yola çıkarak bugün müthiş bir veri akışı ,veri bolluğu olduğunu bu neden ile verinin ucuz olduğunu söylüyor. Ancak asıl gücün yattığı şey bilgidir ve bilgi kıttır. Sonuç olarak;

Bugünün değeri verinin bilgiye dönüştürülmesidir tıpkı bir zamanlar deniz suyunun tuza dönüştürülmesi gibi.