Sunumlarım

Yayınlar

Hakkımda

Neden bağımsız profesyonel bir ERP (KKP) danışmanına ihtiyaç duyarım?

danismanlikBağımsız profesyonel ERP danışmanı işletmelerin ERP sistemlerini gündemine almasının ardından yaşayacağı yolculuğun tamamında ve ya belirli bir kısmında  birikimi ve tecrübesi ile işletmeye destek olan, ERP sisteminden beklentilerinin karşılanmasında rol oynayan profesyonel ve bağımsız(herhangi bir ERP sistemi ile ticari bağı olmayan) uzmandır. 

ERP yolculuğuna çıkan işletmelerin bir kısmı, süreci bağımsız bir danışman desteği ile yürütürken; diğer kısmı sadece iç kaynakları ile yürütmeyi tercih eder.  Bağımsız danışmanlık almadan yürütülen süreçlerin başarısız olacağı veya danışmanlık alınarak yürütülen süreçlerin mutlaka başarılı olacağını söyleyemeyiz. Ancak doğru danışmanlık desteğinin başarı oranını arttıracağını söyleyebiliriz.

 

Başarı Nedir?

Mademki amaç başarıyı arttırmak, o halde öncelikle başarı kavramını ele alalım. İşletmeler ERP sisteminin yaşadıkları bazı problemleri ortadan kaldırmasını veya iyileştirmesini arzu ederler. Bu problemler bazen diğer işletmeler ile benzeşir bazen de tamamen işletmeye özel olabilir.  Kabaca başarıyı; ERP sisteminin devreye alınmasını takiben, işletmenin beklentilerini karşılaması olarak düşünebiliriz. Proje yönetimi penceresinden bakarsak ERP projesinin başarısını;

-          Belirlenen kapsamda,

-          Hedeflenen sürede,

-          Hedef bütçe içerisinde

tamamlanma olarak tanımlayabiliriz. Gerçek hayatta ise, ERP sistemleri için başarı kavramının çok net çizgiler ile tanımlanmadığını ve her zaman net metrikler ile ölçümlenemediğini belirtmek gerekir.  Araştırma sonuçlarındaki derin fikir ayrılıkları da bunu göstermektedir.  Çoğu araştırma ERP kurulumlarının başarı oranını %40-%60 bandında göstermektedir. %70’in üzerine çıkabilen araştırma ne yazık ki oldukça azdır. Tek başına bu bilgi bile bağımsız bir danışmanlık hizmetini araştırmak, uzmanları dinlemek için iyi bir sebeptir.

 

İşletmeler bağımsız ERP danışmanından nasıl bir destek beklerler?

Aslında bu sorunun cevabını yukarıdaki bölümden yola çıkarak verebiliriz. İşletmenin bir ERP sürecinde başarıyı yakalayabilmek için, sırası ile:

  1. - Beklentilerinin doğru belirlenmesi, neden ve nasıl bir ERP sistemine ihtiyacı olduğunu ortaya koyması,
  2. - Yola çıkılan ihtiyaçları detaylandırarak proje kapsamını  belirlemesi, kapsamı karşılayabilecek  en uygun sistemi seçmesi ve kurulum yapacak firma ile anlaşması,
  3. - Kurulum sürecini, etkili bir proje yönetimi ile ele alarak gerçekleştirmesi

gerekmektedir. Profesyonel danışmanlıktan beklediğimiz de kabaca bu aşamalarda bilgi ve deneyimleri ile destek vermesidir. Birinci aşama genellikle es geçilir veya ikinci aşama ile birlikte ele alınır. İkinci aşamaya ERP seçim danışmanlığı, üçüncü aşamaya ise ERP kurulum danışmanlığı veya ERP proje yönetimi/denetimi danışmanlığı gibi isimler verilmektedir.

Farklı bir bakış açısı olarak Panorama Consulting tarafından her yıl yapılan ERP araştırmasına göz atalım.  Araştırmada işletmelere “Neden profesyonel bir danışman ile çalıştıkları” soruluyor.  2015 yılında araştırmaya katılan işletmelerin %77’si bir danışman ile çalışmayı tercih ettiklerini belirterek bu soruya cevap vermiş. Panorama Consulting verilen cevapları aşağıdaki gibi gruplandırmış.

ERP-arastirma

Araştırmada yer alan maddeleri, yukarıda bahsettiğimiz üç aşamadan bir ya da birkaçı ile ilişkilendirebiliriz. Dikkat çekici olan, bazı işletmelerin sürecin belirli bölümlerinde bazılarının da tamamında bir danışman ile çalışmayı tercih etmesidir. Bu bilgi bizi bir sonraki önemli soruya götürür.

 

Hangi aşamalarda bağımsız ERP Danışmanı ile çalışmalıyım?

Süreci böldüğümüz üç aşamayı düşünürsek sizce hangisi daha kritik? Başarı da hangisi daha büyük etken? Bence en kritik aşama birinci aşamadır, daha sonra sırasıyla ikinci ve üçüncü aşamalar. Bu sıralama kurulum sürecinin daha az önemli olmasından kaynaklanmaz. Sıralamayı bu şekilde yapmamın nedeni, her aşamadaki başarının bir önceki aşamaya bağlı olmasıdır. İyi bir ihtiyaç analizi yapıp ne aradığımızın sınırlarını çizmemişsek, ikinci aşamada doğru çözümleri bulabilme ihtimalimiz düşüktür. Doğru soruları sormadan doğru cevapları almamız oldukça zordur. Doğru bir yazılım sistemi ve kurulum için doğru firmayı seçmemişsek bu kez projemizin başarılı olma ihtimalini zayıflatırız. Başarılı bir proje için öncelikle ihtiyaçlarınızı doğru tarif etmiş, kapsamı iyi belirlemiş, sağlıklı bir seçim süreci geçirerek doğru sistemi ve kurulumu yapacak doğru firmayı belirlemiş olmamız gereklidir.

Eğer sırası ile adımları doğru atmamışsak başarısızlığa zemin hazırlıyoruz demektir. Maalesef adımları doğru atmadığımızı fark ettiğimiz nokta, geriye dönüşün imkânsız olduğu bir nokta olabilir. Örneğin projenin çok ilerlemiş, bütçenin ciddi anlamda harcanmış ve projeye olan inancın kaybolmaya yüz tutmuş olduğu bir aşama...

Arzu ettiği başarıyı yakalayamayan birçok işletme acı tecrübelerini aktarırken “sanıldığı kadar kolay olmadığını” ve bazı yanlışlıkları "çok sonraları" farkettiklerini  size söyleyecektir. Bu deneyim ERP sürecini öğrenmenin en keyifsiz, en pahalı ve en yorucu biçimidir. Bağımsız danışmanlık desteğinin amacı bu problemleri yaşamadan bir defada başarıyı yakalamak, kaliteli bir sisteme kavuşmaktır. Benim tavsiyem gerçekten ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız ve imkânınız varsa sürecin tamamında danışmanlık desteği almanızdır. Bağımsız danışmanlık desteğini başarıya giden yolda bir sigorta gibi düşünmelisiniz. Bağımsız danışmanlık toplam proje bütçenizi arttırabilir ama iyi bir danışman toplam proje maliyetinizi azaltır. O halde son soru ile devam edelim.

 

Gerçekten ihtiyacımız var mı?

Öncelikle, bir danışmanı görüşmek için çağırdığınızda genellikle hayır cevabı almazsınız. Bu tip görüşmeler değerli bilgiler elde edebileceğiniz önemli fırsatlar sunar. Samimiyet ile durumunuzu anlatıp böyle bir hizmete ihtiyacınız olup olmadığını beraber sorgulayabilirsiniz. Aşağıdaki paragraflarda bu ihtiyacı genel hatları ile sorgulayabilmek için faydalı olacağını düşündüğüm bilgileri paylaşıyorum. Ancak her işletmenin içinde bulunduğu durum ve şartları farklıdır. Bu nedenle işin uzmanı ile sizin işletmenizin şartları ve ihtiyaçları etrafında dönen bir toplantının daha faydalı olacağı kanaatindeyim.

Eğer işletmenizde ERP sürecini yönetebilecek uzmanlıkta kişiler var ise, danışmanlık desteği almadan da ilerleyebilirsiniz. Bu kişiler daha önce ERP deneyimi yaşamış, analiz yeteneği yüksek, seçim sürecinin dinamiklerini bilen, tercihen pazara hakim, projelerde aktif rol alıp liderlik yapmış kişi veya kişilerden oluşan bir grup olabilir. Örneğin daha önce sizin ölçeğinize yakın bir işletmede ERP proje yöneticisi olarak aktif rol almış bir çalışan bu yönde bir motivasyonu var ise pekâlâ sürecin tamamını veya bir bölümünü yönetebilir.

Ancak uzmanlığı, işletmedeki mevcut uygulamalara hâkim bilgi sistemleri yöneticisi, cevval bir satın alma uzmanı veya iç operasyonları çok iyi bilen işin ehli kişiler olarak algılamamak gerekir. Şüphesiz ki bu uzmanlıklar da çok kıymetlidir ve mutlaka faydanılması gerekir. Ne var ki herkes her işin uzmanı değildir. Bir ERP alımı hangi sisteme ne kadar para harcanacağından daha derin bir konudur, kendine has uzmanlıklara ihtiyaç duyar.  

ERP sisteminizin kurum kültürünüz ile ne kadar uyum sağlayacağı, insan kaynaklarınız ile oluşacak etkileşim iyi analiz edilmelidir.  Gerçekten ERP’den ne beklenebileceğini, problemlerinizin ne kadarının ERP ile çözülebileceğini, pazardaki ERP sistemlerinin güçlü ve zayıf yanlarını bilen bağımsız ve tarafsız bir göz, işletme içinden veya dışından sürece dahil edilmelidir. Eğer iç kaynaklarınız bu yetkinlikler de desteğe ihtiyacı var ise dış kaynak iyi bir seçenek olabilir.

Her işte olduğu gibi bağımsız ERP danışmanları içerisinde de farklı içerik ve kalitelerde hizmet sunan insanlar yer alır. Bir danışman ile ilerlemeyi düşünüyorsanız danışmanınızı nasıl seçmelisiniz? Bu konudaki görüşlerimi ayrı bir yazı olarak yine bu sayfa da paylaşıyor olacağım.

Comments   

 
0 #1 ihsan 2016-02-12 14:07
güzel bir yazı, elinize sağlık.
Quote
 
 
0 #2 Billur 2016-02-12 15:22
Kesinlikle katılıyorum
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh